แอพคณิตคิดเร็ว ป.1 - ป.6 ใครอยากเก่งการคำนวณ ห้ามพลาด

ชีวิตของเราทุกวันนี้ต่างมีการคำนวณตัวเลขต่างๆอยู่เป็นประจำ วิชาคณิตศาสตร์ จึงถือเป็นวิชาที่สำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการคำนวณต่างๆ ทางทีมงานจึงได้สร้างแอพสำหรับฝึกฝนการคำนวณขึ้นมา โดยให้ชื่อแอพพลิเคชั่นนี้ว่า คณิตคิดเร็ว ป.1-6 ซึ่งเหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.1 ถึง ป.6 ได้ดาวน์โหลดไปฝึกบวกลบคูณหารกัน

แอพคณิตคิดเลขเร็ว ป.1-ป.6

รายละเอียดแอพคณิตคิดเร็ว ป.1 - ป.6

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1)  จะเป็นการฝึกการบวกลบเลขขั้นพื้นฐาน เช่น 18+2 = ? , (1+1)+1 =? ซึ่งเหมาะสำหรับน้องๆฝึกหัดบวกลบเลขให้ถูกต้อง แม่นยำ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 (ป.2) สำหรับระดับชั้นนี้นอกจากการบวกลบเลขแล้ว จะเพิ่มการคูณ และหารเข้าไปด้วย เพื่อเพิ่มทักษะในการคำนวน ตัวอย่างเช่น 6x5 = ? , 9÷3 = ? เป็นต้น

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ระดับ ป.3 จะเป็นการเพิ่มจำนวนหลักของตัวเลขให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มความท้าทายในการคำนวน เช่น 365+980 = ? , 800x8 =?

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) ระดับนี้จะคล้ายๆกับ ป.3 แต่จะมีการเพิ่มความซับซ้อนของการคำนวนเพิ่มยิ่งขึ้น เช่น (920-560)x8 = ?

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 (ป.5) สำหรับระดับชั้นนี้จะมีเศษส่วนเพิ่มขึ้นมาจากการคำนวณ เช่น 47÷2 = 23.5 เป็นต้น

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ระดับชั้นนี้จะเป็นคำถามแบบพิเศษ ซึ่งจะถามเป็นคำพูดให้ได้ใช้ความคิดเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างคำถาม เช่น ข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะ , จากสมการ a – 0.8 = 2.40 ดังนั้น a มีค่าเท่าไร

ดาวน์โหลด แอพคณิตคิดเร็ว ป.1 - ป.6 ใครอยากเก่งการคำนวณ ห้ามพลาด iOS ดาวน์โหลด แอพคณิตคิดเร็ว ป.1 - ป.6 ใครอยากเก่งการคำนวณ ห้ามพลาด Android