เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุก

ภาษาอังกฤษ ถือเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราต้องติดต่อกับต่างประเทศในเรื่องต่างๆอยู่เสมอๆ ซึ่งผู้ที่สามารถพูด อ่าน หรือเขียนภาษาอังกฤษได้ จึงได้เปรียบผู้อื่นเป็นอย่างมาก โดยโปรแกรมฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จะทำให้การฝึกภาษาของคุณเป็นเรื่องง่ายๆ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแอพถามตอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งภายในโปรแกรม จะประกอบไปด้วยคำศัพท์ทั้งหมด 5 บทเรียนแตกต่างกันออกไป โดยเมื่อเราเลือกบทเรียนที่ต้องการแล้ว ระบบจะมีคำถามขึ้นมา ให้เราเลือกตอบความหมายของคำศัพท์ที่ถูกต้องเพียง 1 คำตอบเท่านั้น โดยผูที่ทายถูกจะได้รับ 1 คะแนน

ดาวน์โหลด เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุก iOS ดาวน์โหลด เกมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุก Android