แบบฝึกหัดเสริมสร้างความรู้ สำหรับระดับชั้น ป.2

แอพแบบฝึกหัด ป. 2 เป็นแอพสำหรับเสริมสร้างความรู้ให้กับน้องๆในวัยประถมศึกษาตอนต้น โดยประกอบไปด้วยวิชาต่างๆทั้งหมด 10 วิชา โดยน้องๆสามารถเลือกตอบคำถามในวิชาที่น้องๆ ชอบได้ทันที

โดยขั้นตอนการเล่นนั้นเรียกได้ว่าง่ายมากๆ เพียงแค่เลือกวิชาที่ต้องการ จากนั้นระบบจะมีคำถามขึ้นมาถามเรา ให้น้องๆเลือกตอบข้อที่ถูกเพียง 1 ข้อ เมื่อตอบถูกก็จะได้รับ 1 คะแนน โดยสามารถแชร์ผลคะแนนไปอวดเพื่อนๆ หรือแข่งกับเพื่อนๆได้อีกด้วย

ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดเสริมสร้างความรู้ สำหรับระดับชั้น ป.2 iOS ดาวน์โหลด แบบฝึกหัดเสริมสร้างความรู้ สำหรับระดับชั้น ป.2 Android