ภาษาอาเซียน AEC ความรู้อาเซียน พร้อมมินิเกมถามตอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศกลุ่มอาเซียน

แอพสอนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับอาเซียน AEC เช่น ภาษาต่างๆของประเทศ aec ภาษาบรูไน ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาอินโดนิเซีย ภาษาสิงคโปร์ ภาษามาเลเซีย ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาเมียนมาร์ ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา ภาษาเขมร ภาษาขแมร์ และภาษาลาว รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆของแต่ละประเทศ

นอกจากความรู้รอบตัวที่เกี่ยวกับอาเซียนแล้ว ยังมีมินิเกมที่ถามคำถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องอาเซียนอีกด้วย เรียกได้ว่านอกจากจะสนุกแล้ว ยังได้ความรู้รอบตัวอีกด้วย รองรับทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และ iOS

ดาวน์โหลด ภาษาอาเซียน AEC ความรู้อาเซียน พร้อมมินิเกมถามตอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศกลุ่มอาเซียน iOS ดาวน์โหลด ภาษาอาเซียน AEC ความรู้อาเซียน พร้อมมินิเกมถามตอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศกลุ่มอาเซียน Android